COVID-19 UPDATE: Wij verwerken orders zoals gewoonlijk en versturen nog altijd binnen 1 werkdag.

Disclaimer

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van de partners van Productpine.

Productpine behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

Beperking aansprakelijkheid

Productpine besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Productpine is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Productpine een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.

Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.

Eigendomsrecht

De informatie die Productpine en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Productpine.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.